Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Časopis VOX   o náboženstve a kultúre vydáva oz Vox in deserto

v spolupráci s Radou KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru. 

Vychádza mesačne v PDF.

 

Mesačnák  VOX  je možné  predplatiť na  vox.zdruzenie@gmail.com

alebo  telefonicky: 0918 472 420

 

Jedno číslo stojí 2 €, polročné predplatné 12 €,  ročné predplatné je 20 €.

 Číslo účtu: SK03 0200 0000 0035 0204 0751

 

Staršie čísla si môžete pozrieť v archíve (VOX - archív - výber ročníka)

 

Navýšenie predplatného alebo finančného darcu zvlášť užitočný projekt VOX

a exkluzívny klubový časopis VOX .