Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Pavol Prikryl je básnik čistého ladenia a vzácneho spevu.

                                                                   Ján FrátrikÚvratiach v nás sa z formálnej stránky zahľadel do rondelu a rispetov. Rondel použil samostatne, ale aj vo štvorbásňovom cykle Oravské rondely. Z rispetov dokonca utkal ve­niec, na spôsob venca sonetového, venovaný manželke Adriane (Rispetový veniec o láske). Možno sa domnievať, že je to vôbec prvý rispetový veniec, a nielen v našej poézii. V zbierke pôsobí ako klenot zasadený v obrube prsteňa.

Teofil Klas


Bezduché rýmovanie, veršotepecké výlevy a vulgárne verše nehľadajte v poézii Pavla Prikryla. Je básnikom duchovným, ktorý však vníma život a nepíše odtrhnuto od každodennej reality. Prihovára sa Bohu, oslovuje človeka obyčajnými slovami, ale neobyčajným jazykom. Tak ako pri čítaní odkrývame korene básnika, rodinné i duchovné, pri ich precítení nachádzame aj sami seba. Dodnes neprekonaný fenomén katolíckej moderny, do ktorej priveľmi zovšeobecňujúco a nekompetentne mnohí zaraďujú všetkých autorov dotýkajúcich sa akokoľvek duchovnej tvorby, nemá nasledovníkov v silnej generácii. Napriek tomu sú však tvorcovia, hoci osamotení, ktorí dávajú nádej nám čitateľom, že neostaneme iba pri čítaní starších kníh, ale na nás čakajú ešte mnohé čitateľské zážitky. Básnik Úvratí v nás je jedným z nich. 

Peter Kubica