Pavol PrikrylDieloPripravujemUkážkyNapísaliFotoAudio/videoVOXKniha hostíKontakt
Pavol Prikryl

 

Ženatý, manželka Adriana

Deti:

Barbora Mária (1998)
Kristína Mária (2001)
Dorota Mária (2007)
Jakub Mária (200
7)

 

25. 4. 1962 - narodil som sa v Žiline1980
- maturitná skúška na Gymnáziu na Wolkerovej ulici v Žiline

           - začal som študovať na Katedre základnej a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

1985-1987 - základná vojenská služba

1987-1993 - štúdium na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, ukončené štátnou skúškou

 

Študijné pobyty

1990 - dvojmesačný pobyt na urbinskej univerzite v Taliansku

1991 - mesačný pobyt na Viedenskej univerzite v Rakúsku

1995 – 2-mesačný študijný pobyt v Mníchove

 

Prax

1988 redaktor samizdatového časopisu ZRNO

1990 – externý redaktor denníka Čas

1991-1993 zástupca šéfredaktora časopisu ZRNO

1992-1996 redaktor Katolíckych novín

1996-1997 redaktor a komentátor denníka NONSTOP

1997-1998 tlačový tajomník Demokratickej únie

1998 vicehovorca Slovenskej demokratickej koalície

         zástupca riaditeľa Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR

1999-2000 riaditeľ Tlačového odboru Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a

hovorca  MDPT SR, hovorca ministra

Od februára 2001 živnostník v oblasti PR spolupráca s viacerými periodikami

od 15. 10. 2001 do 31. 5. 2002 redaktor a komentátor denníka PRÁCA.

18. 12. 2002-15. 2. 2004 hovorca starostu m. č. Bratislava-Staré Mesto.

Od 15. 2. 2004 v slobodnom povolaní v oblasti médií a PR.

1. 4. 2007-31. 6. 2009 zástupca šéfredaktorky časopisu Obchod – Logistika Magazine.

1. 10. 2009- vedúci výroby časopisu Slovenka

 

 

 

Pavol PrikrylDieloPripravujemUkážkyNapísaliFotoAudio/videoVOXKniha hostíKontakt